Oldal kiválasztása

Mire jó az emlékezet?

 

Az emlékezetünk segít abban, hogy a különböző eseményeket, élményeket, információkat el tudjuk tárolni, majd amikor szükséges újra előhívjuk.

Az emlékezetünk segítségével képesek vagyunk a különböző érzékszerveinkkel észlelt dolgok elraktározására, amelyek később aktiválódhatnak: emlékezhetünk ízekre, szagokra, lehetnek tapintásos, mozgásos emlékeink, és természetesen rögzülhetnek bennünk képek, szóbeli információk, gondolatok, komplex élmények is.

Életünk során sok-sok új ismeretet szerzünk, amelyek kapcsolódnak a régebbi emléknyomokhoz. Minél több ilyen kapcsolat létesül a memóriánkban, később annál hatékonyabb megy végbe egy-egy információ felidézése is.

 

Az óvodás gyerekek emlékezete

 

Óvodáskor elején az emlékezet főként a cselekvés és érzékszervek által történik. Könnyen megjegyzik a gyerekek a mozgásos mondókákat, vagy a simogatással, érintéssel, ritmikus játékokkal egybekötött rövid kis verseket. Jobban megmarad bennük egy bizonyos szín-, anyag-, forma megnevezése, ha azt valamilyen tevékenység, játék közben, tárgyakkal manipulálva hallották. Például: “Gyere, játsszunk a piros labdával!”, vagy “Most felhúzzuk a kockás inget.”

Emlékezetükben nagy szerep jut az átélt érzelmeknek – mély emléknyomot hagynak bennük a számukra nagyon fájdalmas-, vagy nagyon pozitív élmények.

Mivel óvodáskorban a gondolkodás is cselekvő-, majd képi gondolkodás, egy-egy információt főként kép formájában  raktároznak el a gyerekek. Emlékképeik vannak például az aznapi eseményekről, amelyeket nem feltétlenül tudnak szavakban megfogalmazni.

A gondolkodás fejlődésével, az egyre gördülékenyebb, kifejezőbb  beszéd megjelenésével aztán óvodáskor vége felé képesek lesznek a hallott szavakat is felidézni, szóban kifejezni a memóriájukban elraktározott és felidézett dolgokat – ez lesz majd az iskolai tanulás alapja.

Fontos változás lesz, hogy képessé válnak arra, hogy szándékosan idézzenek fel információkat, és a memóriájuk terjedelme is nő. Ez szorosan összefügg a figyelem fejlődésével is, hiszen az egyre tudatosabb és hosszabb ideig tartó figyelem segíti az információk elraktározását.

Az emlékezet fejlődését is sok érdekes játék segíti, amelyek nagyobb gyerekek és felnőttek számára is szórakoztatóak. Válogassatok az alábbi ötletek közül!

 

 

Vizuális (látás utáni) emlékezet fejlesztő játékok

 

Mi változott meg?

 

Az egyik legegyszerűbb játék, amely sokféle eszközzel, akár gyümölcsökkel, zöldségekkel is játszható. Erre itt is találsz egy példát.

Tegyél sorba 4-5 tárgyat a gyermeked előtt, kérd meg, hogy jól figyelje meg azokat! Majd csukja be a szemét, amíg te megváltoztatsz valamit a sorban. Miután kinyitotta a szemét, meg kell mondania, mi változott meg? Ha már jól megy a játék, tegyetek a sorba egyre több tárgyat!

 

Mit láttál?

 

Ennek a játéknak is többféle változatát játszhatjuk.

Kérd meg meg a gyermekedet, hogy nézzen körül alaposan ott, ahol vagytok: figyelje meg a berendezési tárgyakat, vagy ha a szabadban vagytok azt, hogy mit lát és azok az épületek, növények, járművek stb. hol helyezkednek el! Majd csukja be a szemét és emlékezetből idézze fel amit megfigyelt! Ez a játék azért is jó, mert közben használni kell a helyhatározó szavakat is. Meg kell figyelni a tárgyak, berendezések egymáshoz viszonyított helyzetét és szavakkal leírni azokat.

Egy másik változat: tegyél egy képet a gyermeked elé, amelyen sokféle apró részlet látható. Nagyon jól megfelel például egy képeskönyv, böngészőkönyv színes, mozgalmas jeleneteket ábrázoló oldala. Miután egy ideig tanulmányozta, mesélje el emlékezetből, hogy mi mindent látott a képen!

Egy harmadik változat – akár várakozás közben is játszható. Gyermeked kukkantson be a táskádba és vegye szemügyre, hogy mi minden található benne. Aztán csukd be a táskát és gyermeked próbálja meg felidézni, mi mindent látott!

 

Milyen színre emlékszel?

 

Hasonló játék, amikor egy színes ábrákkal teli képet kell alaposan megfigyelni gyermekednek, majd egy lapon a megfelelő színekkel kell kiszíneznie az ugyanolyan ábrákat.

 

Képes memória játékok

 

A képes memória játékok nagyszerűen fejlesztik a rövid távú memóriát. Nagyon sok játékgyűjteményben találsz ilyen kártyákat, például a közlekedéssel kapcsolatos játékok között is.

 

 

 

Auditív (hallás utáni) emlékezetet fejlesztő játékok

 

Mondókák, versek

 

Kisebbek könnyen megjegyzik az érintéssel, mozgással egybekötött mondókákat, versikéket. Ezzel kapcsolatban itt találsz egy kis gyűjteményt.

Óvodáskor végére kialakul az a képesség, hogy a hallott szöveget, egyszerűbb verseket is meg tudják jegyezni a gyerekek. A versek esetén a sorok végén egybecsengő rímek, a ritmikus, akusztikus játékok, hangutánzó szavak, és az életkornak megfelelő tartalmú szöveg nagyban segítik a memóriában való rögzülést.

Kipróbálhatjátok azt a játékot, hogy egy mondókának csak a hozzá tartozó mozgását mutatjátok, a gyerekeknek pedig fel kell idéznie a hozzá tartozó szöveget.

Verseknél is érdekes játék lehet, ha csak a magánhangzókat ejtjük ki – vajon felismerik a gyerekek, hogy melyik verset mondjuk, és el tudják ismételni?

 

Dalok, dalos játékok

 

A mondókákhoz, versekhez hasonlóan a gyerekdalok is könnyen megjegyezhetők a gyerekek számára. Amennyiben hangterjedelmük, hangkészletük a gyerekek életkorának megfelelő, a fülbemászó dallammal együtt a hozzá tartozó szöveget, és mozgást is hamar elsajátítják.

A felidézés fejlődését segíti, ha időnként dúdolásról ismernek fel a gyerekek már megtanult dalokat.

 

Zajokra, zörejekre való emlékezés

 

Keressetek néhány tárgyat, amelyekkel különböző hangokat tudtok kelteni. Például: papírgyűrés, pohár kocogtatása kiskanállal, két fakanál összeütése, koppintás az asztalon stb. Miután gyermeked jól megfigyelte a zörejeket, csukja be a szemét és ismerje fel, hogy milyen tárgyat szólaltatsz meg.

Egy idő után 3-4 zörejt is kelthetsz egymás után, és a feladata az lesz, hogy emlékezetből felsorolja az egymás után következő “hangszereket”.

Saját készítésű ritmushangszerekkel is játszhattok ilyen játékot. Itt is találsz pár ötletet hozzá. 

 

 

 

Ritmus visszhang és hangmemória

 

Tapsolok egy ritmust, tapsold te is vissza ugyanúgy!

Egymás után kiadok pár hangot – például: dobbantok, csettintek, tapsolok – ismételd te is ugyanúgy!

Egy másik típusú hangmemóra játékot az éneklős játékok bejegyzésben is olvashatsz.

 

Szó- és mondat memória

 

Nagyobb ovisokkal érdemes kipróbálni az alábbi játékot. Kezdjük a játékot az alábbi mondattal:

“Amikor nyaralni megyünk viszek magammal…” – és az első játékos mond egy számára kedves dolgot. A következő játékos megismétli az egész mondatot + hozzáteszi azt is, amit ő szeretne vinni a nyaralásra. A harmadik játékos szintén megismétli az előző két játékos által mondott dolgokat, és hozzátesz még egyet… és így tovább.

Ilyen játékot bármilyen témában játszhatunk, ami a gyerekek számára is érdekes, hiszen annál nagyobb kedvvel vesznek részt majd benne. Például lehet a kezdő mondat: “Nekem az tetszett legjobban a Jégvarázsban…”, vagy “Ha nagy leszek, akkor majd…”.

Mondatbővítő játék: valaki elkezd egy mondatot egy szóval. Pl. “Julcsi”. A következő játékos hozzátesz még egy szót: “Julcsi tegnap”. A soron következő játékos még egy szót mond: “Julcsi tegnap reggel…” …és így tovább.

 

Szöveg felidézése

 

Kérdezzük meg gyermekünket, mire emlékszik a tegnap esti meséből. Ez különösen akkor jó ötlet, amikor folytatásos történetet olvasunk esténként.

Kérjük meg, hogy mesélje el a legutóbb óvodában hallott mesét!

Nagyobbaknak érdekes lehet az életkoruknak megfelelő viccek megtanulása és felidézése.

 

Hétköznapi helyzetek

 

A memória fejlesztésére nagyon jól ki tudjuk használni a hétköznapi szituációkat is.

Kérjük meg gyakran a gyermekünket, hogy meséljenek az aznapi történésekről! Mit játszottak és kivel? Milyen mesét hallottak? Ki hiányzott aznap a csoportból? Mi az, amire a legszívesebben emlékszik vissza?

Ugyanígy néha idézzünk fel együtt régebbi történéseket. Például: kérjük meg, hogy mesélje el, mire emlékszik a karácsonyból, vagy a nyaralásról!

Rendszeresen adhatunk a gyerekeknek kisebb feladatokat, amire emlékezniük kell. Például: minden este az ő dolga meglocsolni egy bizonyos virágot. Bevásárlás előtt mondjunk neki 3-4 dolgot, amit vennünk kell, és az ő dolga lesz észben tartani.

Óvodáskor vége felé érdemes a gyerekeknek több részből álló utasításokat adni, amit meg kell jegyezniük. Például:

“Menj be a kamrába, keresd meg a harmadik polcon középen a kosarat és vegyél ki belőle három hagymát! Tedd bele egy tányérba és hozd ide nekem!”

Remélem, találtatok olyan játékot amit szívesen kipróbáltok majd! 🙂